torsdag 2. mars 2023

Utvikling av kulturlandskapet 2023

Arbeidsgruppa inviterer til:

Dugnad lørdag 25. mars 2023 kl. 10.00

Vi satser på en flott vårdag.

For å få en oversikt over deltakelsen og planlegging av arbeidsgrupper, er det fint om alle som kan delta, gir en tilbakemelding enten som kommentar i dette innlegget eller til rune.pedersen@insenti.no, alternativt en sms eller telefon til 47041772.

Fint om de som kan stille med motorsag nevner dette i påmeldingen.

Vi ber alle som stiller med motorsag å ha tilstrekkelig verneutstyr på seg under arbeidet.

Vi oppfordrer hytteeiere som ikke kan delta på dugnadsdagen, til å sende et bidrag på kr 500,- innen 20. mars 2023, til konto 1506 64 09063, Laenga dugnad c/o Laenga Velforening, merket «Kulturlandskap», for på den måten å medvirke til gjennomføringen av dugnaden.

Laenga Velforening har i sitt regnskap opprettet en egen konto for dugnadsarbeid, som er ment å dekke innkjøp av bensin/olje, slitasje på motorverktøy og leie av større maskiner, samt til en enkel bevertning under dugnaden. Det er en målsetting at dugnadene skal være økonomisk selvbærende gjennom at hytteeiere som av forskjellige grunner ikke kan delta på dugnaden, kan gi et økonomisk bidrag.

Det legges opp til en god sosial pause med servering midt på dagen!

Oppslutningen om dugnaden vil avgjøre hva vi vil prioritere av arbeid.

Det gjenstår å rydde mer langs veien fra container og utover og markerte områder i vedlagte oversiktskart. Noe er allerede merket med merkebånd. Det skal også ryddes i krattet rundt klubbhuset for vedlikehold av klubbhuset og til planlagt oppstillingsplass. Fint om de som har ryddesag og ryddesakser om å ta dette med.

Arbeidsgruppa er enige om at vi må basere oss på å brenne mye av virket eller kverne det, da det vil være umulig å gjemme bort kvist i klovene. Det er tillatt å brenne i åpent lende frem til 15. april. Dette vurderes etter værforholdene.

Alle trær som hugges eller ryddes under dugnaden vil nødvendigvis ikke være merket på forhånd.

Arbeidsgruppa planlegger område for område. Vedlagt ligger et oppdatert kart med områder markert der det er kommet henvendelser og som det vil fokuseres på.

Ønsker om fjerning av trær og rydding på fellesområder kan sendes til leder for arbeidsgruppa Rune Pedersen på e-post: rune.pedersen@insenti.no

Vi håper mange vil delta på dugnaden hvor målsettingen er å gjenskape og vedlikeholde det tidligere kulturlandskapet på Laenga.

Arbeidsgruppa skal gjøre sitt beste for at alle som møter fram lørdag 25. mars kl. 10.00, opplever at de får meningsfylte oppgaver!

Med hilsen for arbeidsgruppa:

Rune Pedersen, mob: 47041772, rune.pedersen@insenti.no

Leder

Se kart her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar