onsdag 29. mai 2019

Laenga hyttegrend. Hvordan ønsker vi at kulturlandskapet skal være


På aksjonærmøtet for Laenga hyttegrend ble det i 2018 nedsatt ei arbeidsgruppe som skulle utrede muligheten for utvikle kulturlandskapet på Laenga. Utgangspunktet er at hele området vokser igjen; det finnes ikke lenger beitedyr som holder lauvverket nede, ingen driver lenger systematisk vedhogst og generelt er det over hele landet en kraftig gjengroing som slår tydelig inn på Laenga.

Mange husker hvordan kulturlandskapet var når hyttefeltet ble etablert på 1980-tallet, og de ønsker seg tilbake til et åpent terreng med betydelig mindre vegetasjon, hvor mange flere hytter enn nå hadde utsikt/gløtt mot havet, og hvor det var et mer luftig landskap mellom hyttene.  På aksjonærmøtet 22. juni vil arbeidsgruppa legge fram et forslag til hvordan dette arbeidet kan utføres, og vi mottar gjerne innspill fra hytteiere som har synspunkt på hvilke målsettinger som bør settes for arbeidet.

Aller helst ønsker vi bilder som kan illustrere hvordan de ønsker at resultatet kan bli, dvs. gamle foto som viser hvordan landskapet engang var. Send gjerne slik dokumentasjon eller annen illustrasjon til undertegnede så ser vi om dette kan tas inn i planen eller på annen måte fremlegges på aksjonærmøtet. Kanskje ikke like enkelt for alle å få sendt bilder elektronisk, men da er det jo mulig å ta med gamle foto på aksjonærmøtet. 

Jan Erik Mæhlum
Mob 918 25 095

Et par eksempler på dagens gjengroing.

Langs vegen til Laenga, nede ved Olaug Jensen
Nordsiden av fotballbanen :      

Vi har hatt kontakt med Håbutangen Hyttegrend, Asmaløy som gjennom en 10-årsperiode har gjennomført et omfattende arbeid med rydding på fellesområdene. Bjørn Glomsrud er invitert med til aksjonærmøtet til Laenga Hyttegrend for å fortelle hvordan de har organisert arbeidet.