Velforeningen

Laenga Velforening har som overordnet mål å bidra til det gode miljøet på Laenga hyttefelt.

Kontingent 
Velforeningens medlemmer betaler en liten årlig kontingent (p.t. kr. 300) og pengene brukes bl.a. til forskjønnelse av hyttefeltet, klipping av banen og sosiale arrangementer.  Hvis du har hytte på Laenga og ikke kan se å ha mottatt kontingentkrav innen påske, håper vi at du gir lyd fra deg.

Tiltak 
Vi er svært glade for alle de positive bidragsyterne på Laenga. Mange gjør sitt for at feltet skal være et hyggelig sted å feriere på. De senere årene har kreative krefter hos oss arrangert grillfester, vårdugnader og Laengadagen for store og små. Fotballbanen er selvfølgelig et stort pluss for alle på Laenga og ildsjeler hos oss sørger for stell av banen og regelmessige kamper som er åpne for alle til å delta på. En stor takk til alle som bidrar på hver sin måte – ingen nevnt, ingen glemt!


Søknad om støtte 
Det er også mulig å søke velkassen om tilskudd til konkrete prosjekter – for eksempel trapper, gruslegging osv. Skriftlig søknad, med beskrivelse av tiltaket/kostnadsoverslag, sendes til styret i Laenga Velforening, helst i forkant av årsmøtet. De eneste betingelsene vi stiller er at tiltaket må være til glede for flere av våre medlemmer (ikke bare innsenderen), det må være avklart med de andre involverte hytteeierne, og arbeidet må ikke igangsettes før søknaden er behandlet.