Fotballbanen

Sommeren 2013
Velforeningen har inngått klippeavtale med Arbeidssenteret på Hvaler for klipping av banen frem til 15/6 og fra 15/8 og ut sesongen. Vi holder klipper og drivstoff. Utgiftene er anslått til kr 600 pr gang inkl reise t/r Laenga. Mellom 15/6 og 15/8 har ikke senteret kapasitet til å påta seg klipping så vi må som tidligere år gjøre det selv i ferietiden. Håper de som har litt ledig tid kan ta et tak med denne jobben ca en gang pr uke
Oddlaug Jensen, kona til Kåre, ønsker at vi fortsetter som før. Vi er velkomne hos henne. Hun vil mellom 15/6 og15/8 passe og utlevere tenningsnøkkel og nøkkel til traktorskuret. Det setter vi stor pris på!

BANEFORHOLD
Elgen har tråkket dype spor enkelte steder på banen. Løper et barn ned i et slikt hull, går beinet tvers av. Vi har fylt igjen de hullene vi har funnet. Finnes det flere må de fylles med jord uten opphold!
Baneforholdene i syd utenfor båndmarkeringen er nå så dårlig (gresstuer/jordrotter) at traktoren blir skadet. Skal gresset holdes nede her, må det skje manuelt med ryddesagene, ljå eller liknende.
Forholdene utenom selve baneområdet er svært humpete så traktoren må kjøres med forsiktighet.