tirsdag 22. september 2015

Referat årsmøte 2015

Referat fra årsmøte i aksjeselskapet og hyttelaget


Aksjonærmøtet: Her

Protokoll fra årsmøtet: Side 1 og 2 Side 3