torsdag 17. august 2017

Takkebrev fra Jon P. Pran

Til aksjonærene i Laenga Hyttegrenda AS.                       August 2017

Etter endel år i Styret i LHAS er jeg gått ut på dato, og best før, men ikke dårlig etter.
Dvs kan brukes .
I den anledning fikk jeg hyggelig takkehilsen, flotte blomster, og  gavekort, så det holdt!
Tusen takk, alle sammen.

Jon P. Pran,

Tidligere styremedlem.

fredag 23. juni 2017

Prisoverslag for utbedret vei

Innhentet av veikomiteen

Les dokumentet her

tirsdag 13. juni 2017

Forslag til generalforsamlingen

 Forslag til generalforsamling 2017.

Grunnet behov for kapital til veivedlikehold mv foreslår vi at årsmøtet gir styret fullmakt til emisjon og derved bedret egenkapital.
Vi foreslår det utstedes nye aksjer der innbetaling skjer ved konvertering av gjeld. Aksjeeiere uten fordring mot selskapet gis anledning å skyte inn tilsvarende frisk kapital.
Vi anbefaler styret å utarbeide vedtektsendring i forkant for godkjenning på årsmøtet.

Mvh
J. Vandeskog/ A-E Steig