lørdag 21. mai 2016

Årsmøte i Laenga Hyttegrend AS, 25. juni 2016 kl.10.00

Her er relevante dokumenter

Innkalling: Trykk her
Regnskap for 2015, noter og aksjonærliste: Trykk her
Årsberetning 2015: Trykk her
Formell innkalling til generalforsamling m/underskrift: Trykk her
Formelt regnskap m/underskrift: Trykk her