mandag 10. september 2018

Referat fra møte om bredbåndsutbygging

Referatet finner du her

Protokoll fra generalforsamlingen 24.6.2018 og aksjonærmøte

Referat fra Generalforsamlingen finner du her

Referat fra Aksjonærmøtet finner du her