torsdag 24. november 2016

Hilsen fra Laenga Velforening

Hei.

Helge Jørgen Jørgensen har nå tatt en tur rundt på Laengas område, og sjekket alle dører og vinduer på alle hyttene i vårt område!
Alt så bra ut, og han berømmet folk for at det så ut som alle hadde sikret utemøbler mm bedre i år, enn i fjor.

Takk for en hyggelig sommer, så sees vi til neste år, til en fin sesong!

Med vennlig hilsen
Laengas Velforening

fredag 23. september 2016

torsdag 9. juni 2016

Innspill fra Steig/Vandaskog til årsmøtet og kommentar fra styret


To saker vi melder inn til generalforsamling

1
 A/S Laenga har større utgifter enn inntekter.  Enhver forretning bør drive i balanse. Våre utgifter består i all hovedsak av administrasjonskostnader og revisjon. Vi må tilpasse utgiftsiden til inntektsiden, uten å ty til den lettvinte løsningen det er å be eierne om årlig tilskudd. Så lenge det ikke tas grep for å få ned kostnad viser vi vårt mishag gjennom ikke å betale frivillig kontingent.
Vi foreslår at årsmøtet oppnevner to revisorer og ekstern revisjon opphører.  Vi foreslår at det nedsettes en komite som finner fram til rimeligere online regnskapsystemer.

2
Klubbhusets framtid
Under generalforsamling 2006, året etter kjøp av fotballbanen ble det fremmet forslag om omregulering og salg av klubbhuset.  Styret tok da på seg ansvar for dette.  Dette er viktig da lån til kjøp av banen bare ble gitt av 2/3 av aksjonærene.  Lånet er rentefritt, og styret nekter å tilbakebetale dem som ønsker det.  Alle nyter godt av kjøpet, men ikke alle bærer kostnaden.  En tilstand som bare var ment å vare en kort tid.
Nå, 10 år senere er intet skjedd og det startes en ny runde.  I mellomtiden forfaller klubbhuset, fotballbanen og området.  A/S har ingen penger til oppgradering.  Vi foreslår at det nedsettes en komite som ser på muligheten av å veksle lån inn i selveiertomter på ett mål. Samt tilføre A/S kapital gjennom ytterligere kjøp av grunn for dem som ønsker det.  Se forslag fra noen år tilbake.
Avhengig av omfang vil tilført kapital gi helt annet handlingsrom vv vedlikehold av vei og fellesområder. Pleie av fotballbanen ( en robottklipper med app kontroll og tyverisikring koster nå ca 15000), mulighet for å beholde klubbhuset og innrede som gjestehus mv. Ladestasjon for el bil.  Mulighetene er mange.


Steig/Vandeskog


Kommentar fra styret
Ref. innspill fra Steig/Vandeskog  til Laenga Hyttegrend AS,  LHG. , datert 24.5.16.
Vi viser til vedl. innspill fra Steig/Vandeskog. 
Innspillet har kommet for sent etter aksjelovens krav for frist til innspill for å bli tatt opp på generalforsamlingen.
Styret foreslår å sette opp innspillene på agendaen til aksjonærmøtet etter generalforsamlingen.
De innsendte forslagene  fra forslagstillerne er i hovedsak innsendt tidligere,  og  er behandlet på tidligere generalforsamlinger.
Kommentar fra Styret.
 Vedr. revisjon.   
Vedtatt på  generalforsamling 22.6. 13.  Generalforsamlingen krever ekstern revisjon,  vedtatt av 41 mot 2 stemmer.
 Vedr. regnskapsystem.  Pr. i dag betales det ikke noe for regnskapssystem.
 Vedr. innløsning av festetomt.
Dette kravet er  også fremmet tidligere, og i 2013 ble det foretatt en juridisk vurdering, som konkluderte med at det ikke var hjemmel for et slikt krav. Det var ikke oppsigelsesadgang iflg. kontrakten, og ikke anledning til å forskjellsbehandle aksjonærene. Dette ble lagt fram på generalforsamlingen for 2013.   Den juridiske vurderingen kostet LHG kr. 11.875,- som ble belastet regnskapet i 2013. 
 Vedr. lån fra aksjonærene.
LHG har pr. i dag ikke likviditet til å foreta tilbakebetaling av aksjonærlånene.                                                                                  Pr. i dag er det 50 stk som har et krav på kr. 42.000,- hver,  5 stk som har et krav på kr. 30.000,- hver, og 1 stk har et krav på kr. 25.000,-.
 Klubbhuset.
Klubbhusets framtid samt evt. salg av tomter, avhenger av eksisterende reguleringsplaner og tillatelse fra Hvaler Kommune.  Dette vil det bli redegjort for på generalforsamlingen 25.6.16.
 Lading av el-biler og robotklipper.
Pr. i dag har vi ikke strøm på klubbhuset.  Dette vil gi ytterligere merkostnad å oppgradere dette, og høyere forsikring.
 Ref. Årlig kontingent.
LHG AS er ikke en vanlig forretningsvirksomhet, som skal tjene penger, men mer å se på som et sameie, hvor alle betaler sin del til driften. Adgang til å belaste aksjonærene for en årlig kontingent ble vedtatt på generalforsamlingen i 2011 med et klart flertall (44 stemmer mot 3 stemmer, 2 blanke). Vedtaket innebærer at styret har adgang til å fastsette kontingenten for 1 år ad gangen. Inntil i fjor betalte alle kontingent, men i fjor var det en som ikke betalte.
Vel møtt på generalforsamling 24.6. 2016.  Vi håper så mange som mulig kan komme.
Styret.

Søppel

Kjære naboer!
I helgen ble avfallsdunken vår full, men mange har fortsatt å stappe inn poser eller rett og slett satt dem ved siden av beholderen. Da kommer måkene. De river opp posene og drar avfalle utover. Til og med tomme ølflasker og brusbokser drar de ut av posene.
Renholdsverket tømmer beholderen, men de  fjerner ikke ting som er satt utenfor beholderen.
Det må ikke legges annet enn husholdningsavfall i dunken, og skulle den likevel bli full, må vi ta med avfallsposen til neste dunk - eller helt hjem.  De som eier kjøleskapet, vinduene, pipeløpet og det andre avfallet må laste det inn i bilen sin og kjøre til avfallsmottaket på Kirkøy. Det er åpent også på lørdager.
Så håper vi at noen føler et ansvar og tar med seg koster og poser og samler det som ligger utover.
Vi vil da ikke ha en søppeldynge på området vårt!

Bildetekster:
Måkene hatt fest i natt, og festen forsetter helt til avfallsdunken blir tømt.
Renholdsverket tømmer bare dunken! Resten må vi selv rydde opp.
Vennlig hilsen
Laenga velforening

ved Turid Kjersem
lørdag 21. mai 2016

Årsmøte i Laenga Hyttegrend AS, 25. juni 2016 kl.10.00

Her er relevante dokumenter

Innkalling: Trykk her
Regnskap for 2015, noter og aksjonærliste: Trykk her
Årsberetning 2015: Trykk her
Formell innkalling til generalforsamling m/underskrift: Trykk her
Formelt regnskap m/underskrift: Trykk her