Vann og avløp

Vannlaget
Laenga Vann og Avløpslag ble etablert for å ivareta hytteeierenes interesser under utbygging av vann- og avløpsnettet for de deler av hytteområdet som ligger nord, øst, sør og til dels mot vest for idrettsplassen. Det er et separat vann- og avløpslag som organiserer området i sør-vest på Laenga.

Anlegget er bygget av hytteeier og entrepenør Svein Grøstad, som på egen risiko iverksatte prosjektet. Han står derfor som ansvarlig utbygger overfor Hvaler kommune. Ved nye tilkoplinger betales en andel av anleggskostnadene for fellesledningene. Etter hvert som anlegget ferdigstilles, overtar Laenga Vann og Avløpslag eierskapet til ledningene. Stikkledning fra fellesledning til egen hytte er hytteeierens ansvar og kostnad.

Hvis en hytteeier ønsker å knytte seg til anlegget, må det først vurderes om det er tilstrekkelig kapasitet på aktuelt område. En videre forutsetning for tilknytning er medlemskap i Laenga Vann og Avløpslag, med de fordeler og forpliktelser som til enhver tid gjelder.


Anlegget er privat, men er tilknyttet det offentlige vann- og avløpsnettet til Hvaler kommune. Anlegget er derfor underlagt kommunens tekniske forskrifter.

Kontaktpersoner
Rune Pedersen rune.pedersen@insenti.no  T:  47 04 17 72
Øivind Sogn oivind.sogn@hotmail.com T: 95 75 88 20