torsdag 3. oktober 2013

Protokoll fra generalforsamlingen 2013

Denne kan du lese her

Alternativt som bilder. Du må da velge side for side og zoome deg inn for å lese innholdet.

Side1
Side2
Side3

onsdag 11. september 2013

mandag 9. september 2013

Rapport fra velforeningen 2012

Denne ble fremlagt på årsmøtet i juni 2013.
Referatet leser du Her