torsdag 7. september 2023

Laenga Hyttegrend. Utvikling av kulturlandskapet 2023

 Arbeidsgruppa inviterer til:

Dugnad lørdag 23. september 2023 kl. 10.00

 

Vi satser på en flott høstdag.

 

For å få en oversikt over deltakelsen og planlegging av arbeidsgrupper, er det fint om alle som kan delta, gir en tilbakemelding enten som en kommentar i dette innlegget eller til rune.pedersen@insenti.no, alternativt en sms eller telefon til 47041772.

Fint om de som kan stille med motorsag nevner dette i påmeldingen.

Vi ber alle som stiller med motorsag å ha tilstrekkelig verneutstyr på seg under arbeidet.

Vi oppfordrer hytteeiere som ikke kan delta på dugnadsdagen, til å sende et bidrag på kr 500,- innen 23. september 2023, til konto 1506 64 09063, Laenga dugnad c/o Laenga Velforening, merket «Kulturlandskap», for på den måten å medvirke til gjennomføringen av dugnaden og bevertning i den sosiale pausen.

Det legges opp til en god sosial pause med servering midt på dagen!

Oppslutningen om dugnaden vil avgjøre hva vi vil prioritere av arbeid.

Det er planlagt å rydde i markerte områder i vedlagte oversiktskart. Noe er allerede merket med merkebånd.

Fint om de som har ryddesag og ryddesakser om å ta dette med.

Det er tillatt å brenne i åpent lende fra 15. september. Dette vurderes etter værforholdene.

Alle trær som hugges eller ryddes under dugnaden vil nødvendigvis ikke være merket på forhånd.

Arbeidsgruppa planlegger område for område. Vedlagt ligger et oppdatert kart med områder markert der det er kommet henvendelser og som det vil fokuseres på i høst og fremover.

Ønsker om fjerning av trær og rydding på fellesområder kan sendes til leder for arbeidsgruppa Rune Pedersen på e-post: rune.pedersen@insenti.no

Vi håper mange vil delta på dugnaden hvor målsettingen er å gjenskape og vedlikeholde det tidligere kulturlandskapet på Laenga.

Arbeidsgruppa skal gjøre sitt beste for at alle som møter fram lørdag 23. september kl. 10.00, opplever at de får meningsfylte oppgaver!

 

Med hilsen for arbeidsgruppa:

Rune Pedersen, mob: 47041772, rune.pedersen@insenti.no

Leder