mandag 22. juli 2019

Laenga Hyttegrend. Utvikling av kulturlandskapet 2019. Første dugnadsdag; 28. september


På generalforsamling og påfølgende aksjonærmøte for Laenga hyttegrend AS 22. juni 2019 ble det fremlagt et forslag til utvikling av kulturlandskapet på Laenga. Forslaget ble debattert og fikk en bred oppslutning.
I etterkant ble det organisert ei arbeidsgruppe som skal ha ansvar for å gjennomføre dugnader hvor hovedmålet er å gjenskape mange av de kvaliteter som kjennetegnet hyttegrenda ved etableringen for 40-50 år siden. Arbeidsgruppa fikk en bred sammensetning med representanter fra alle områdene av Laenga Hyttegrend. Navnene på medlemmene av arbeidsgruppa med mobilnummer og e-postadresser er oppført nedenfor.
De fleste av medlemmene i gruppa møttes søndag 30. juni for en avklaring om hvordan arbeidet skal legges opp, etterfulgt av en befaring på det området med prioritert aktivitet på den første dugnaden som ble fastlagt til
lørdag 28. september kl 10.00.
https://www.tress.com/products/billeder_fra_tress/900pixel/653400.jpg?preset=productdetailHovedområdet for denne dugnaden vil være vest for vegen opp til Laenga og rundt fotballbane/ parkeringsområde. Gjennomføringen av den planlagte rehabiliteringen av kulturlandskapet vil medføre nedtaking av en betydelig mengde trær, småbusker og annen vegetasjon særlig rundt søppelcontaineren. Arbeidsgruppa har merket med            rødt merkebånd  de trær som planlegges tatt ned i forbindelse med dugnaden. Hensikten med merkingen er at de nærliggende hytteeiere skal se hvilke trær som ønskes fjernet for å kunne oppnå et mer luftig kulturlandskap hvor flest mulig hytter etter hvert kan få utsyn mot Oslofjorden.  

Hvis det er nærliggende hytteeiere som ikke er enige i båndmerkingen av trær vil vi at det tas kontakt med undertegnede eller en av deltakerne i arbeidsgruppa slik at det kan bli en dialog om hvordan arbeidet kan gjennomføres. Vi vet at det kan være mange grunner til at trær ønskes beholdt, men arbeidsgruppa vil ha et særlig fokus på at det ikke ensidig vurderes hvilken nytte fjerning av trær vil ha for egen utsikt og avskjerming, men at også alle tenker «kan høye trær bak min hytte være til hinder for andre hytter?».

Under arbeidsgruppas befaring og merking erfarte vi at svært mange hytter har en tett vegetasjon, ofte høye trær, på øst- og sørsiden av hytta, mens det var fullstendig rent mot vest/nordvest der sjøutsikten er. Ut fra et skjermingsperspektiv, hvis vinden er til plage, burde egentlig skogen mot nordvest fått vokse opp, dvs. der det er utsikt mot Oslofjorden? Med andre ord, det er ikke østavinden som er til plage. Det kan i den forbindelse også være riktig å minne om at bygslet areal for hver hytte fra Laenga Hyttegrend AS er definert til 0,5 da., dvs et areal tilsvarende en sirkel med diameter på om lag 12,5 meter målt fra hyttas midtpunkt.  

Båndmerkingen av foreslåtte nedtatte trær vil bli stående fram til dugnaden i september. Arbeidsgruppa ser svært gjerne at hytteeiere igangsetter arbeidet med fjerning av trær rundt egen hytte i forkant av dugnadshelga. Virket som tas ned planlegges i hovedsak å bli kuttet opp til flis som benyttes til å dekke rørledninger og ujevnheter i terrenget. Grovt virke vil vi forsøke å dele opp i håndterlig lengde for fri avhenting til ved. Videre er det aktuelt å legge trevirke ned i kløfter hvor dette ikke er til sjenanse, og det planlegges også brenning av kvisthauger.  Vi håper videre at Fredrikstad E-verk vil ta ned trær nær høyspentlinjer. Det kan nevnes at mye av merkingen er dokumentert med bilder slik at vi skal huske hva som er merket i tilfelle bånd bortkommer.
Det vil komme nærmere informasjon om dugnaden 28. september med organisering av arbeidet.
Arbeidsgruppa for utvikling av kulturlandskapet på Laenga hyttegrend
                                                           Etablert 30. juni 2019
Navn
Gnr/bnr/pnr
Telefon
E-post
Leder:
Mæhlum, Jan Erik

49/2/204

9182 5095
Andersen, Petter Nicolai
49/2/200
9112 8626
Brynildsen, Stein
49/2/192
9519 3936
Heuch, Halvor
49/2/140
9082 4178
Flaatten, Geir
49/2/219
9498 9422
Kjelås, Hans Petter
49/2/199
9595 9000
Kothe-Næss, Erik
49/2/151 
95969463
Maagaard, Truls Ola
49/2/226
9249 4991
Sogn, Øivind
49/2/249
9575 8820

underskrift Jan Erik
Jan Erik Mæhlum