onsdag 11. september 2013

mandag 9. september 2013

Rapport fra velforeningen 2012

Denne ble fremlagt på årsmøtet i juni 2013.
Referatet leser du Her