søndag 16. mars 2014

Generalforsamling for 2014

Årets generalforsamling vil bli avholdt 21. juni 2014 på Laenga, i klubbhuset.
Vi ber om at saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen, blir sendt styret så snart som mulig, og senest 10. mai 2014.

Innkalling til generalforsamlingen vil bli sendt ut ca. 20. mai 2014.