fredag 31. juli 2020

Dugnad lørdag 26.september 2020

Laenga Hyttegrend. Utvikling av kulturlandskapet 2020
Dugnadsdag;  lørdag 26. september kl 10.00

På generalforsamlingen og påfølgende aksjonærmøte for Laenga Hyttegrend AS 22. juni 2019 ble det uttrykt bred oppslutning om et mandat til utvikling av kulturlandskapet på Laenga. Samme høst ble det gjennomført en meget vellykket dugnad, mens den planlagte dugnaden i mars 2020 naturlig nok ble avlyst.  Nå inviteres det til ny dugnad 26. september hvor vi håper mange kan delta!

Deler av den nedsatte arbeidsgruppa møttes nå i sommer for planlegging av høstens dugnad. I hovedsak vil arbeidet bli konsentrert om området nord for fotballbana hvor skogbestanden har blitt frodig og høy. Videre er det ønskelig å fortsette med hogging av trær i området lengst mot nord på Nordfjellet samt ta ned mere vegetasjon i området rundt søppelcontainer, men oppslutningen om dugnaden får avklare hva vi rekker å gjøre. Arbeidsgruppa er enige om at vi må basere oss på å brenne mye av virket, det vil være umulig å gjemme bort i klovene alt som tas ned.  Det er tillatt å brenne i åpent lende etter 15. september. (…bestemmelsen om bålforbud i eller i nærheten av skogsmark i tida 15. april–15. september, jf. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8. Merk likevel at; store bål må varsles før bålet tennes, tlf. 900 75 297). Det legges således opp til to-tre arbeidslag med motorsag samt to lag som rydder og brenner. Trær som skal tas ned vil denne gang ikke bli merket på forhånd.

 Det legge opp til en god sosial pause midt på dagen! Laenga Velforening har i sitt regnskap opprettet en egen postering for dugnadsarbeidet som er ment å dekke innkjøp av bensin/olje, slitasje på motorverktøy og leie av større maskiner samt til en enkel bevertning under dugnaden. Det er en målsetting at dugnadene skal være selvbærende økonomisk gjennom at hytteeiere som av forskjellige grunner ikke kan delta på dugnaden kan gi et økonomisk bidrag.  En slik frivillig innbetaling fungerte utmerket i 2019 da det kom inn vel 10 000 kroner. 

Vi oppfordrer således hytteeiere som ikke kan delta på dugnadsdagen til å sende et bidrag, forslagsvis kr 500, til Laenga Velforening merket «Kulturlandskap» for på den måten medvirke til gjennomføringen. Flere betalte forøvrig inn en sum til dugnaden i vinter og har således allerede gitt et bidrag for 2020!

 

 

Merk innbetalingen med;                            Kulturlandskap   

                                                               

 

Vi håper mange vil delta på dugnaden hvor målsettingen er å gjenskape noe av det tidligere kulturlandskapet på Laenga. Arbeidsgruppa skal gjøre sitt beste for at alle som møter fram lørdag 26. september kl 10.00 opplever at de får meningsfylte oppgaver!

For å få en viss oversikt over deltakelsen gi gjerne en tilbakemelding til florin.maehlum@gmail.com, alternativt en sms eller telefon til 918 25 095.

 Arbeidsgruppa for utvikling av kulturlandskapet på Laenga hyttegrend

                                                           Etablert 30. juni 2019

Navn

Gnr/bnr/pnr

Telefon

E-post

Leder

Mæhlum, Jan Erik

 

49/2/204 

 

9182 5095

florin.maehlum@gmail.com

jan.erik.maehlum@sykehuset-innlandet.no

Andersen, Petter Nicolai

49/2/200

9112 8626

pna@cowi.no 

Brynildsen, Stein

49/2/192

9519 3936

sbrynild@online.no 

Heuch, Halvor

49/2/140

9082 4178 

halvor.heuch@arcus.no 

Flaatten, Geir

49/2/219

9498 9422

geirflaatten@gmail.com 

Kjelås, Hans Petter

49/2/199

9595 9000

hpk@hpk.no 

Kothe-Næss, Erik

49/2/151  

95969463

Erik.kothe.ness@gmail.com 

Maagaard, Truls Ola

49/2/226

9249 4991

trulsola@gmail.com 

Sogn, Øivind

49/2/249

9575 8820 

oivind.sogn@hotmail.com Jan Erik Mæhlum