torsdag 18. november 2021

 Samlingsplass

Det er jobbet med å få laget samlingsplassen vår. Dette er mulig bl.a. gjennom midler vi fikk fra sparebankstiftelsen