lørdag 12. mars 2022

Dugnad lørdag 26. mars 2022 kl. 10.00

 Laenga Hyttegrend. Utvikling av kulturlandskapet 2022 

Arbeidsgruppa inviterer til Dugnad lørdag 26. mars 2022 kl. 10.00

Vi satser på fint vær og vindstille.

For å få en oversikt over deltakelsen og planlegging av arbeidsgrupper, er det fint om alle som kan delta, gir en tilbakemelding til rune.pedersen@insenti.no, alternativt en sms eller telefon til 47041772.

Fint om de som kan stille med motorsag nevner dette i påmeldingen. 

Vi ber alle som stiller med motorsag å ha tilstrekkelig verneutstyr på seg under arbeidet.

Vi oppfordrer hytteeiere som ikke kan delta på dugnadsdagen, til å sende et bidrag på kr 500,- innen 26. mars 2022, til konto 1506 64 09063, Laenga dugnad c/o Laenga Velforening, merket «Kulturlandskap», for på den måten å medvirke til gjennomføringen.

Laenga Velforening har i sitt regnskap opprettet en egen konto for dugnadsarbeid, som er ment å dekke innkjøp av bensin/olje, slitasje på motorverktøy og leie av større maskiner, samt til en enkel bevertning under dugnaden. Det er en målsetting at dugnadene skal være økonomisk selvbærende gjennom at hytteeiere som av forskjellige grunner ikke kan delta på dugnaden, kan gi et økonomisk bidrag.

 

Det legges opp til en god sosial pause med servering midt på dagen!

 Oppslutningen om dugnaden vil avgjøre hva vi vil prioritere av arbeid.

Det gjenstår å rydde og brenne kvist fra høstens dugnad og fullføre det vi ikke fikk gjort ferdig i høst.

Vi har også merket trær etter innspill fra Hvaler Kommune rundt avfallscontainer og på veien inn til Laenga grunnet avfallsbilene, ettersom det etter hvert skal komme 4 nye avfallscontainere hvor vi skal starte å kildesortere vårt husholdningsavfall.

Arbeidsgruppa er enige om at vi må basere oss på å brenne mye av virket, da det vil være umulig å gjemme bort kvist i klovene. Det er tillatt å brenne i åpent lende før 15. april.

Alle trær som hugges eller ryddes under dugnaden vil nødvendigvis ikke være merket på forhånd.

Arbeidsgruppa har fått mange innspill og ønsker på rydding av trær og områder. Arbeidsgruppa planlegger område for område.

Ønsker om fjerning av trær og rydding av områder kan sendes til leder for arbeidsgruppa Rune Pedersen på e-post: rune.pedersen@insenti.no

Vi håper mange vil delta på dugnaden hvor målsettingen er å gjenskape og vedlikeholde det tidligere kulturlandskapet på Laenga.

Arbeidsgruppa skal gjøre sitt beste for at alle som møter fram lørdag 26. mars kl. 10.00, opplever at de får meningsfylte oppgaver!

Med hilsen for arbeidsgruppa:

Rune Pedersen, mob: 47041772, rune.pedersen@insenti.no

Leder

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar