lørdag 20. august 2022

Dugnad lørdag 24. september 2022 kl. 10.00

 Laenga Hyttegrend. Utvikling av kulturlandskapet 2022

 Arbeidsgruppa inviterer til: Dugnad lørdag 24. september 2022 kl. 10.00

Vi satser på en flott høstdag.

For å få en oversikt over deltakelsen og planlegging av arbeidsgrupper, er det fint om alle som kan delta, gir en tilbakemelding til rune.pedersen@insenti.no, alternativt en sms eller telefon til 47041772.

Fint om de som kan stille med motorsag nevner dette i påmeldingen.

Vi ber alle som stiller med motorsag å ha tilstrekkelig verneutstyr på seg under arbeidet.

Vi oppfordrer hytteeiere som ikke kan delta på dugnadsdagen, til å sende et bidrag på kr 500,- innen 10. september 2022, til konto 1506 64 09063, Laenga dugnad c/o Laenga Velforening, merket «Kulturlandskap», for på den måten å medvirke til gjennomføringen.

Laenga Velforening har i sitt regnskap opprettet en egen konto for dugnadsarbeid, som er ment å dekke innkjøp av bensin/olje, slitasje på motorverktøy og leie av større maskiner, samt til en enkel bevertning under dugnaden. Det er en målsetting at dugnadene skal være økonomisk selvbærende gjennom at hytteeiere som av forskjellige grunner ikke kan delta på dugnaden, kan gi et økonomisk bidrag.

 Det legges opp til en god sosial pause med servering midt på dagen!

Oppslutningen om dugnaden vil avgjøre hva vi vil prioritere av arbeid.

Det gjenstår å rydde mer langs veien fra container og utover. Det er også kommet henvendelser på ulike områder og ved hytter som vil bli befart med berørte hytteeiere og merket før dugnaden. Noe er allerede merket men foreløpig ikke befart.

Arbeidsgruppa er enige om at vi må basere oss på å brenne mye av virket, da det vil være umulig å gjemme bort kvist i klovene. Det er tillatt å brenne i åpent lende etter 15. september. Dette vurderes etter værforholdene.

Alle trær som hugges eller ryddes under dugnaden vil nødvendigvis ikke være merket på forhånd.

Arbeidsgruppa har fått flere innspill og ønsker på rydding av trær og områder. Arbeidsgruppa planlegger område for område.

 Vedlagt ligger et oppdatert kart med områder markert der det er kommet henvendelser og som det vil fokuseres på.

 Det er videre avtalt med grunneier Torgersen om en dugnad på hans eiendom senere i høst for å bedre utsikt og solforhold for hytteeiere på Laenga

 Ønsker om fjerning av trær og rydding av områder kan sendes til leder for arbeidsgruppa Rune Pedersen på e-post: rune.pedersen@insenti.no

 Vi håper mange vil delta på dugnaden hvor målsettingen er å gjenskape og vedlikeholde det tidligere kulturlandskapet på Laenga.

Arbeidsgruppa skal gjøre sitt beste for at alle som møter fram lørdag 24. september kl. 10.00, opplever at de får meningsfylte oppgaver!

 

Med hilsen for arbeidsgruppa:

Rune Pedersen, mob: 47041772, rune.pedersen@insenti.no

Leder

 

lørdag 12. mars 2022

Dugnad lørdag 26. mars 2022 kl. 10.00

 Laenga Hyttegrend. Utvikling av kulturlandskapet 2022 

Arbeidsgruppa inviterer til Dugnad lørdag 26. mars 2022 kl. 10.00

Vi satser på fint vær og vindstille.

For å få en oversikt over deltakelsen og planlegging av arbeidsgrupper, er det fint om alle som kan delta, gir en tilbakemelding til rune.pedersen@insenti.no, alternativt en sms eller telefon til 47041772.

Fint om de som kan stille med motorsag nevner dette i påmeldingen. 

Vi ber alle som stiller med motorsag å ha tilstrekkelig verneutstyr på seg under arbeidet.

Vi oppfordrer hytteeiere som ikke kan delta på dugnadsdagen, til å sende et bidrag på kr 500,- innen 26. mars 2022, til konto 1506 64 09063, Laenga dugnad c/o Laenga Velforening, merket «Kulturlandskap», for på den måten å medvirke til gjennomføringen.

Laenga Velforening har i sitt regnskap opprettet en egen konto for dugnadsarbeid, som er ment å dekke innkjøp av bensin/olje, slitasje på motorverktøy og leie av større maskiner, samt til en enkel bevertning under dugnaden. Det er en målsetting at dugnadene skal være økonomisk selvbærende gjennom at hytteeiere som av forskjellige grunner ikke kan delta på dugnaden, kan gi et økonomisk bidrag.

 

Det legges opp til en god sosial pause med servering midt på dagen!

 Oppslutningen om dugnaden vil avgjøre hva vi vil prioritere av arbeid.

Det gjenstår å rydde og brenne kvist fra høstens dugnad og fullføre det vi ikke fikk gjort ferdig i høst.

Vi har også merket trær etter innspill fra Hvaler Kommune rundt avfallscontainer og på veien inn til Laenga grunnet avfallsbilene, ettersom det etter hvert skal komme 4 nye avfallscontainere hvor vi skal starte å kildesortere vårt husholdningsavfall.

Arbeidsgruppa er enige om at vi må basere oss på å brenne mye av virket, da det vil være umulig å gjemme bort kvist i klovene. Det er tillatt å brenne i åpent lende før 15. april.

Alle trær som hugges eller ryddes under dugnaden vil nødvendigvis ikke være merket på forhånd.

Arbeidsgruppa har fått mange innspill og ønsker på rydding av trær og områder. Arbeidsgruppa planlegger område for område.

Ønsker om fjerning av trær og rydding av områder kan sendes til leder for arbeidsgruppa Rune Pedersen på e-post: rune.pedersen@insenti.no

Vi håper mange vil delta på dugnaden hvor målsettingen er å gjenskape og vedlikeholde det tidligere kulturlandskapet på Laenga.

Arbeidsgruppa skal gjøre sitt beste for at alle som møter fram lørdag 26. mars kl. 10.00, opplever at de får meningsfylte oppgaver!

Med hilsen for arbeidsgruppa:

Rune Pedersen, mob: 47041772, rune.pedersen@insenti.no

Leder

 

torsdag 18. november 2021

 Samlingsplass

Det er jobbet med å få laget samlingsplassen vår. Dette er mulig bl.a. gjennom midler vi fikk fra sparebankstiftelsen

søndag 11. oktober 2020

Takk for dugnaden

 Takk til alle som bidro til at dugnaden på Laenga ble svært vellykket. Vi registrerte over 40 på navnelista. Morsomt å invitere til felles innsats med en slik iver!.


Det ble jobbet over hele hyttegrenda, fra nord til sør men med størst aktivitet omkring fotballbana og parkeringsområdet. Ikke minst var det viktig å få ryddet vekk alt virket, og vi fant vel ut at det ble brent kvist på 11-12 steder! Store nedbørsmengder i forkant av dugnaden gjorde at vi trygt kunne fyre opp store kvisthauger. En livlig pause ble lagt til i klubbhuset,  med pølser,  drikke, Twist og kaffe. 

Jan Erik Mæhlum


lørdag 5. september 2020

Gjenomført dugnad på veien til Nordfjellet

Stort oppmøte og en entusiastisk gjeng var med å legge "asfalt" på veien.

Alle gleder seg til å kjøre på den nye veien. 
fredag 31. juli 2020

Dugnad lørdag 26.september 2020

Laenga Hyttegrend. Utvikling av kulturlandskapet 2020
Dugnadsdag;  lørdag 26. september kl 10.00

På generalforsamlingen og påfølgende aksjonærmøte for Laenga Hyttegrend AS 22. juni 2019 ble det uttrykt bred oppslutning om et mandat til utvikling av kulturlandskapet på Laenga. Samme høst ble det gjennomført en meget vellykket dugnad, mens den planlagte dugnaden i mars 2020 naturlig nok ble avlyst.  Nå inviteres det til ny dugnad 26. september hvor vi håper mange kan delta!

Deler av den nedsatte arbeidsgruppa møttes nå i sommer for planlegging av høstens dugnad. I hovedsak vil arbeidet bli konsentrert om området nord for fotballbana hvor skogbestanden har blitt frodig og høy. Videre er det ønskelig å fortsette med hogging av trær i området lengst mot nord på Nordfjellet samt ta ned mere vegetasjon i området rundt søppelcontainer, men oppslutningen om dugnaden får avklare hva vi rekker å gjøre. Arbeidsgruppa er enige om at vi må basere oss på å brenne mye av virket, det vil være umulig å gjemme bort i klovene alt som tas ned.  Det er tillatt å brenne i åpent lende etter 15. september. (…bestemmelsen om bålforbud i eller i nærheten av skogsmark i tida 15. april–15. september, jf. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8. Merk likevel at; store bål må varsles før bålet tennes, tlf. 900 75 297). Det legges således opp til to-tre arbeidslag med motorsag samt to lag som rydder og brenner. Trær som skal tas ned vil denne gang ikke bli merket på forhånd.

 Det legge opp til en god sosial pause midt på dagen! Laenga Velforening har i sitt regnskap opprettet en egen postering for dugnadsarbeidet som er ment å dekke innkjøp av bensin/olje, slitasje på motorverktøy og leie av større maskiner samt til en enkel bevertning under dugnaden. Det er en målsetting at dugnadene skal være selvbærende økonomisk gjennom at hytteeiere som av forskjellige grunner ikke kan delta på dugnaden kan gi et økonomisk bidrag.  En slik frivillig innbetaling fungerte utmerket i 2019 da det kom inn vel 10 000 kroner. 

Vi oppfordrer således hytteeiere som ikke kan delta på dugnadsdagen til å sende et bidrag, forslagsvis kr 500, til Laenga Velforening merket «Kulturlandskap» for på den måten medvirke til gjennomføringen. Flere betalte forøvrig inn en sum til dugnaden i vinter og har således allerede gitt et bidrag for 2020!

 

 

Merk innbetalingen med;                            Kulturlandskap   

                                                               

 

Vi håper mange vil delta på dugnaden hvor målsettingen er å gjenskape noe av det tidligere kulturlandskapet på Laenga. Arbeidsgruppa skal gjøre sitt beste for at alle som møter fram lørdag 26. september kl 10.00 opplever at de får meningsfylte oppgaver!

For å få en viss oversikt over deltakelsen gi gjerne en tilbakemelding til florin.maehlum@gmail.com, alternativt en sms eller telefon til 918 25 095.

 Arbeidsgruppa for utvikling av kulturlandskapet på Laenga hyttegrend

                                                           Etablert 30. juni 2019

Navn

Gnr/bnr/pnr

Telefon

E-post

Leder

Mæhlum, Jan Erik

 

49/2/204 

 

9182 5095

florin.maehlum@gmail.com

jan.erik.maehlum@sykehuset-innlandet.no

Andersen, Petter Nicolai

49/2/200

9112 8626

pna@cowi.no 

Brynildsen, Stein

49/2/192

9519 3936

sbrynild@online.no 

Heuch, Halvor

49/2/140

9082 4178 

halvor.heuch@arcus.no 

Flaatten, Geir

49/2/219

9498 9422

geirflaatten@gmail.com 

Kjelås, Hans Petter

49/2/199

9595 9000

hpk@hpk.no 

Kothe-Næss, Erik

49/2/151  

95969463

Erik.kothe.ness@gmail.com 

Maagaard, Truls Ola

49/2/226

9249 4991

trulsola@gmail.com 

Sogn, Øivind

49/2/249

9575 8820 

oivind.sogn@hotmail.com Jan Erik Mæhlum